•  vandaag, zondag 9 oktober, vond het koffieconcert plaats dat in het bericht hieronder genoemd werd. Mooi, en heel polyfoon, en een geweldige toelichting steeds bij muziek en componisten (des Prez, Brumel, Ockeghem, Obrecht) door André Cats, boeiend, mooi en leerzaam....                                                                                                    
  • zondag 11 september werd de kerk gehuurd voor een repetitie van De Noordelijke Polyfonisten, o.l.v. André Cats. Het was warm, er werd gerepeteerd met de deuren open en dat leverde bij het langslopen en binnengaan een bijna hemelse ervaring op..... Dat belooft wat: het koffieconcert vindt plaats op zondag 9 oktober, zie elders op deze site (En o ja, er werden foto's gemaakt, door een koorlid, van het hele koor..... Zie de serie hierboven)


 • op Pinksterzondag 24 mei huurde het Warffums Mannenkoor de kerk voor een concert. Liesbeth van Hoffen leidde het koor, Ineke Bakker begeleidde op de vleugel en speelde enkele intermezzi. Een echt mannenkoorgeluid, sonore samenklanken (zoals in de psalm 103 uit de Russisch-orthodoxe liturgie....), een mooie dynamiek. Chris Kiel las uit zijn verhalenbundel Weerzain. Helaas niet veel publiek, het was wat dat betreft veel te mooi weer..... 

  zie de serie foto's hierboven! En zie ook www.warffumsmannenkoor.nl/nieuws_feerwerd.htm

 


  • zondag 12 april '15: het Kleinkoor zong -o.l.v. Yvonne Treep- het programma Van Tas tot Tallis. Christiaan en Thomas Wilschut begeleidden een enkel lied op hun gitaren, en verzorgden prachtige intermezzi.

 

 •  
  • zaterdag 30 augustus: ZomerJazzFietsTour, geslaagde dag met af en toe een kletterende regenbui en in de kerk aan het eind van de middag een concert door pianist Michiel Scheen en saxofoon- en klarinetspeler Tobias Delias.

 • donderdag 24 juli is de Gele kerk van kunstenares Ria Bröring weer in de kerk opgehangen. Het werk was vlak na de opening van de expositie gevallen met een gebroken lijst tot gevolg. De SOGK heeft voor een nieuwe lijst gezorgd, SOGK-vrijwilligers Marienus Beukema en Hans Nomen kwamen het schilderij persoonlijk brengen en ophangen...!

 • vrijdagmiddag 4 juli: opening van de expositie Mijn Inspiratie -amateurkunst in acht kerken in het Reitdiepgebied, gekoppeld  aan een expositie met werken van Henk Helmantel in museum Wierdenland te Ezinge. De opening vond plaats in de kerk van Niehove, met toespraken van o.a. Peter Breukink (directeur SOGK) en Henk Helmantel (zie foto). Veel van de kunstenaars waren aanwezig; Peter Breukink liet ze allen de revue passeren, met per aanwezige kunstenaar applaus én een foto. Het was een geanimeerd gebeuren, met veel enthousiasme voor de komende expositie en over de manier waarop die tot stand is gekomen.

 • de informatie die hoort bij de expositie in Feerwerd is naar de kerk gebracht, vanaf zaterdagochtend 5 juli is de expositie mét informatiemateriaal ingericht zoals de bedoeling is. We hopen op veel bezoekers..!

 

 • donderdagavond 3 juli werd de kerk gebruikt door gitaardocente Yvonne Treep en haar leerlingen voor een presentatie t.g.v. het einde van het lesjaar. We legden even ons oor te luisteren: móói!

 • vrijdagmiddag 27 juni werden de kunstwerken voor de expositie t.g.v. het 45-jarig jubileum van de SOGK in onze kerk (en nog zeven andere) gehangen en gelegd. Zie de serie foto's hierboven. Op vrijdag 4 juli is de opening van de expositie, in de kerk in Niehove. Vanaf dat moment is de expositie officieel, en zal er ruimte gemaakt worden op deze site voor foto's, beschrijving, fietsroutekaartje en mededelingen die met de expositie te maken hebben.

 

 • vrijdag 13 juni zong singer/songwriter Harry Niehof enkele liedjes van zijn nieuwe cd Twijduustern ('twijfelduister' ofwel 'schemering'). Onze kerk was onderdeel van een elfdorpentocht: met gitaar op de achterbank en een barkruk in de achterbak reisde Harry van het ene naar het andere dorp, om overal minstens één van de elf liedjes van Twijduustern te spelen/zingen. In Feerwerd waren dat er drie, in de kerkbanken waren enkele tientallen bezoekers aangeschoven om dit miniconcertje mee te maken. Helaas was de cd nog niet te koop, want anders..... Zie ook meer informatie over de cd.

 

 • De kerk wordt vaak gehuurd voor koorrepetities en dergelijke. Vrijdag 6 juni sloot het Reitdiepkoor het laatste project af, dit keer zonder publiek: er werd veel in kleine ensembles gezongen zodat het koor zijn eigen publiek was, als het ware. Het geheel werd nog verder opgefleurd met heerlijke happen, waarbij gegeten kon worden aan de picknicktafels buiten, lang licht en een heerlijke temperatuur.

 

 • dinsdag 27 mei maakte een deskundige jury een selectie uit door amateurkunstenaars ingezonden werken bedoeld voor een expositie in acht kerken, waaronder de onze. Vertegenwoordigers van de acht plaatselijke commissies kregen daarna de selectie gepresenteerd waarbij op- en aanmerkingen mogelijk waren. Onderstaande foto werd ter plekke genomen door onze vertegenwoordiger. Naast de werken op het gebied van de beeldende kunst zal in de kerk onderstaand gedicht (Harry van Velsen) te zien/lezen zijn (zie ook de informatie hieronder bij projectkoor Potemkin).

 

Jacobus de meerdere

 

Jacobus de meerdere beweegt zich

in zijn evangelisch bestaan

visvangst en broederschap komen

samen op goddelijke dodenakker

 

een overdonderende gang

naar het einde van de tijd om

het leven te laten leven

in omgevingsstilte en rustmoment

 

het uit het water getild gewelf

biedt een laatste rustplaats

ingebed in eeuwige zielenrust

en tijdelijke berusting

 

zang verbreekt natuurgeweld

en komt tot goddelijke inkeer

 

vat moed vrienden

laat salvo’s zwijgen

gedenk en geloof

 

en bovenal

 

wees gegroet

in de ommuurdheid van dit bestaan

 

want zo

zegt Jacobus de meerdere

 

zo beweegt het leven zich

 

en dus

zegt Jacobus de meerdere

 

heeft u nog een lange weg te gaan

 

 • zondagmiddag 25 mei: prachtig concert door Martin Grudaj en Elena Malinova op cello en piano, ingetogen en bezield spel, het leverde het duo een staande ovatie op... De cd Singing Cello werd gepresenteerd en door velen gekocht. Voor belangstellenden wordt binnenkort op deze plaats vermeld waar de cd verkrijgbaar is.

   

  • Op zaterdagavond 10 mei werd in het dorpshuis in Feerwerd de Russische film Pantserkruiser Potemkin (klassieker uit 1925, van regisseur Eisenstein) vertoond. In de pauze zong het voor deze bijeenkomst samengestelde projectkoor Potemkin in de kerk liederen van Shostakovich en Chesnokov.

  Halverwege de week eraan voorafgaande repeteerde het gelegenheidskoor -bestaande uit leden en oudleden van het 4 Mei-Project, aangevuld met een enkele zingende Feerwerder- in de kerk. Het was voor sommige koorleden een bijzondere ervaring door de omgeving van de kerk, de grafzerkenvloer waarop men stond, e.d.

   

  Eén van de koorleden werd door de ervaring geïnspireerd en schreef een  gedicht waarin de (geschiedenis van de) kerk, de film en de liederen verbonden werden. Het gedicht is naar de jury gestuurd die zal bepalen of het in aanmerking komt voor de expositie die tijdens de komende zomermaanden in de kerk te zien zal zijn, ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken. In overleg met de dichter zal het gedicht (ook) op deze site een plaatsje krijgen..

   

  • Op eerste paasdag: tbv de portfolios van onder meer een kapper, visagist en de fotografen werden er met toewijding, geduld en tijdsinvestering veel fotos gemaakt van dames in prachtige jurken... zie foto. Voor informatie: kerkfeerwerd@gmail.com.

  ... en mocht de foto inspirerend zijn: ja, je kan bij ons in de kerk trouwen, ook voor de wet!

   

  • Om schade als gevolg van zonlicht te voorkomen vervingen we het origineel van de getekende plattegrond (1936) van de grafzerkenvloer vóór in de kerk door een kopie. De kopie is duidelijker dan het origineel, en brengt de vloer uiterst exact in kaart, kijk en vergelijk.. :


  De kopie hangt sinds Goede Vrijdag links achter in de kerk, mooi ingelijst en achter museumglas (Nou nog mooier, Warfhuizen).

   

  • Zondag 27 april waren het Van Speijkkwartet en pianist Emma Boschma in de kerk, om er geluidsopnames te maken, onder meer voor hun eigen site. De vleugel was weer perfect gestemd door Feerwerder/pianostemmer Frits Erkelens, en de vier mannen waren dat ook, het klonk prachtig. Een optreden op een gegeven moment in onze kerk zit er zeker weten in!

  Om technische redenen (wordt aan gewerkt...) krijgen opnames die op deze dag gemaakt zijn een tijdelijk eigen plekje op deze site.