Vrijdag 4 juli is de expositie Mijn Inspiratie ( in acht kerken én museum Wierdenland in Ezinge) geopend door Henk Helmantel in de kerk van Niehove. Zie ook bij 'actueel'.

Zie voor foto's van de in de Jacobuskerk geëxposeerde werken hierboven.

In de kerk is uitgebreide informatie over werken, kunstanaars en hun inspiratie te vinden.

Goed is het, dat kunst en kerken 'elkaar zichtbaar laten' (zoals Peter Breukink dat in zijn openingstoespraak op 4 juli zo mooi zei), ofwel er hangt geen overdaad aan kunstwerken in de kerken ('met hun eenvoudige schoonheid'), maar wel is er een mooi, smaakvol en interessant aanbod, zo evenwichtig mogelijk opgehangen en neergelegd.

 

De Stichting Oude Groninger Kerken bestaat dit jaar 45 jaar. Eén van de activiteiten waarmee dit gevierd wordt is deze expositie van door de kerken geïnspireerde amateurkunst in acht kerken in het Reitdiepgebied, waaronder de onze. Andere kerken: Den Ham, Niehove, Oldehove, Fransum, Oostum, Garnwerd en Ezinge. Een vernieuwde fietsroute verbindt de kerken en museum Het Wierdenland in Ezinge, waar momenteel -t/m eind september- een expositie met werk van Henk Helmantel te bezoeken is. De fietsroute komt op papier en zal zo snel mogelijk in digitale vorm op deze site te vinden zijn.

Expositie geopend: dinsdag t/m zondag 10-17 uur.

 

overgenomen van de site van de SOGK:

MUSEUM WIERDENLAND - T/M 28/9

Helmantel - Oudheden en Erfgoed als inspiratie – Museum Wierdenland De tentoonstelling is een voorbeeld van inspiratie voor kunstliefhebbers en amateurkunstenaars. De tentoonstelling kent een wissel van schilderijen. Vanaf 1 juli zijn de schilderijen met internationale archeologie vervangen door schilderijen met de focus op middeleeuwse kerkelijke (bouw)kunst. En dit vormt zo de directe aansluiting op de SOGK-expositie in acht kerken in het Reitdiepgebied.

 

8 KERKEN REITDIEP - 4/7 T/M 28/9

Mijn Inspiratie - Amateurkunst in acht kerken in het Reitdiepgebied
Acht kerken in het Reitdiepgebied openen de deuren van 4 juli t/m 28 september om bezoekers te laten genieten van amateurkunst in vele uiteenlopende vormen, geïnspireerd op deze kerken. De SOGK geeft dit jubileumjaar amateurkunstenaars de kans om zich, net als Helmantel, te laten inspireren door de architectuur, de sfeer en het gebruik van de Groninger kerken.

 

PROJECT INSPIRATIES

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Inspiraties’, een gezamenlijk initiatief van Museum Wierdenland en de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) als een van de activiteiten in het 9e lustrum. Het project brengt amateurkunst en professionele kunst die geïnspireerd is op erfgoed samen. Bij overaanbod zullen we genoodzaakt zijn een selectie te maken. Een deskundige commissie bepaalt welk werk waar komt te hangen en/of te staan. Dit uiteraard ook in overleg met de leden van de plaatselijke commissie, de beheerscommissie van de desbetreffende kerk.

 

fietsroute:

http://www.groningerkerken.nl/downloads/SOGK_fietsroute_wierdenland_DEF.pdf