De foto's zijn na drie maanden (juli, augustus, september '12) weer uit de kerk gehaald, keurig verpakt in bubbeltjesplastic. Het was bijzonder om deze hele zomer overdag geopend te zijn voor belangstellend publiek. Gelet op de berichtjes in het gastenboek hebben de meeste bezoekers genoten van de foto's en de verstilde sfeer in de kerk.

 

Hierboven in de serie (doorklikken op de pijltjes) foto's die in onze kerk van de expositie genomen zijn. Hieronder: een aantal foto's van Han Reeder, waaronder enkele van nissen in de kerken in Ezinge en Oostum.

 

De fototentoonstelling 'Nissen in kerken' vond plaats in museum Wierdenland in Ezinge en de kerken in Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Oostum, Fransum, Den Ham en Niehove, in de maanden juli, augustus en september. De Stichting Oude Groninger Kerken bracht een speciale fietsroute uit die langs alle zeven kerken en het museum leidt. De route was -tot het boekje uitverkocht was..- verkrijgbaar in het museum en in de deelnemende kerken.

Ook waren er verscheidene fiets- en busexcursies waarbij museum en kerken bezocht werden. Op 11 juli om 20 uur hield dr. Justin Kroesen in museum Wierdenland een lezing over het onderwerp 'Nissen in kerken'. Justin Kroesen is verbonden aan de RUG en onder meer deskundig op het terrein van kerkinterieurs.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling is door uitgeverij Noordboek het boek 'Nissen in middeleeuwse kerken' uitgegeven. Het prachtige boek ligt nog in de kerk ter inzage en is in het museum voor 15 euro -10 euro voor donateurs van het museum- te koop.

 

overgenomen uit de inleiding, geschreven door Han Reeder:

'Met dit boek ben ik aan het einde gekomen van mijn zwerftocht door met name Fryslân en Groningen, op zoek naar het intieme licht in de middeleeuwse kerkjes van het voormalige Frisia. Steeds weer anders is dat licht, geblokt, zacht-rose en groenig, vlekkerig vervormd door het gewalste antieke glas. Grillig trilt het op de muur: zie de wind waait door de bomen. Binnenngedrongen door de kleine vensters, verstrooid in de ruimte nestelt het zich in de nissen waar licht en schaduw samenvallen in de leegte. Zoals stilte in muziek die niet verder gaat. Heerlijk om in je eentje met een grote sleutel op zak zo'n ruimte binnen te stappen. Dorpskerkjes met nog van die kleine Romaanse vensters vond ik vaak interessanter dan de grote kerken waar de raampartijen groter ijn en waar veel nissen de verbouwingen in de loop der eeuwen niet hebben overleefd.

Wat rest zijn lege nissen, want we zijn calvinisten. Dat wil ook zeggen dat we kunnen genieten van de leegte: het licht dat er wél is. Aanvankelijk maakte ik alleen maar foto's van juist die lege nissen. Maar toch, uiteindelijk heb ik het niet kunnen laten. Restanten religieus en ander cultureel erfgoed, associaties met religieuze verhalen, verwijzingen naar zeventiende-eeuwse stillevens, maatschappelijk commentaar en persoonlijke idolen, dat is het materiaal van mijn nieuwe 'beelden'.'

 

                                                                      Termunten

 

                                                                           Leens

                                                                        Leens

                                                                    Opwierde

                                                                Oostum

                                                                       Ezinge

                                                                      Oostum