De klus: het was duidelijk geen overbodige luxe.. Er is hard gewerkt en de kerk is veel mooier dan hij in tijden was. Direct na de opknapbeurt werd de expositie 'Nissen in kerken' ingericht: wat een mooie omgeving voor de foto's!

 

Tijdens de restauratie begin jaren '90 werd het basement van het doopvont teruggevonden. Dit keer zijn bij het stucwerkherstel in het torenportaal oude sluitstenen ontdekt en weer in het zicht gebracht, zie foto hierboven in de serie. Ook komt een eeuwenoude grafsteen in de muur van het portaal nu erg goed tot zijn recht. Tekst op de grafsteen:

ANNO 1740 DEN 1 JULI IS RENSE IANS IN DEN HEERE GERUST. PARREL VAN MIN GEMOEDT MOET HIR U LIGHAM RUSTEN. IK HOOP DE ZIELE ZAL HAAR IN GODT VERLUSTEN EN IK SAL HIR GETROOST BLIVEN OP HET AARSHIE TOTDAT DE HEER ONS WEER BI U VOEGEN SAL.

 

Werkzaamheden tijdens dit groot onderhoud: pleisteren van een deel van de buitenmuren, de hele toren, een deel van de binnenmuren; schilderwerk; aanbrengen van kleine verbeteringen, zoals plaatsen van extra stopcontact, e.d. Een lastige klus was het herstel van de vloer van de klokkenzolder, waarvoor de klokkenstoel moest worden opgetild. Verder werd de enigszins gekantelde dekplaat van de grafkelder rechtgelegd. Ook werd de bevestiging van het koorhek veranderd; sinds het demontabel maken van het koorhek staken twee 'pennen' uit de vloer die in feite voor een onveilige situatie zorgden. Tijdens concerten vulden we altijd twee emmertjes met bloemen die dan aan de pennen gehangen werden. Dat hoeft nu niet meer. (Overigens hebben we besloten om de bloemen tijdens onze concerten 'erin te houden'.)