* vanaf 1201           bouw rechtgesloten zaalkerk van kloostermoppen, met een stenen overwelving, kleine romaanse ramen en een houten dakruiter. De kerk is gewijd aan de heilige Jacobus (Jacobus de Meerdere)

* 1283                      de parochie van de kerk van Feerwerd wordt gesticht

* vanaf 1401           er wordt een groot doopvontbasement in de kerk geplaatst

* 1466                      er wordt een klok, gegoten door Henrik Kokenbacker, in de duikruiter gehangen. Op de klok staat ‘Maria bin ik geheten, de van Fervert lete mi gheten’

* vanaf 1601           onder het koor wordt een grafkelder gebouwd voor de voorname familie Aldringa. Daarvoor, in de 16de eeuw, werden al enkele grafzerken geplaatst in de ruimte voor de preekstoel. De kerk krijgt een nieuw interieur. Er wordt een avondmaalstafel, preekstoel met klankbord en een herenbank geplaatst

* 1663                      de kerk krijgt een avondmaalsbeker versierd met de wapens van Alberda en Van Bassen

* vanaf 1801           grootscheepse verbouwing. West- en oostmuur worden volledig vernieuwd en van forse rondboogvensters voorzien. De kerk krijgt een pleisterlaag. In de kerk wordt een koorhek geplaatst

* 1826                      er komt een nieuwe luidklok, gegoten door Petit en Fritsen, in de dakruiter te hangen

* 1859                      bouw van een toren met achtkantige spits aan de westgevel. Wellicht is in dezelfde periode de lichtere houten kap, met een flauwe dakhelling, aangebracht

* 1882                      de klok valt naar beneden en raakt daarbij onherstelbaar beschadigd

* 1883                      de toren wordt voorzien van een nieuwe klok

* 1929                      er wordt een torenuurwerk geplaatst door de firma van Bergen uit Midwolda; de klok is geïnstalleerd op initiatief van J.J.Gerritsen, het toenmalige hoofd der school, in het bezit van ‘radio’ zodat men verzekerd was van de juiste tijd

* 1936                      de plaatselijke timmerman en diens beide zonen ontdekken de grafkelder van de familie Aldringa. Boven de grafkelder liggen vijf grafstenen waarvan één de volgende inscriptie heeft: ‘dit is de inganck van Jonker Aldringa kelder’

* 1943                      de Duitsers stelen de klok uit de toren

* 1950                      er komt een nieuwe klok gegoten door de firma van Bergen in de toren te hangen, de klok werd bekostigd door inwoners van het dorp; opschrift: ,tot Gods eer nood ik, in droefheid ween ik, in nood maan ik’

* 1968                      de scheefstaande toren wordt hersteld met geld van de inwoners van Feerwerd

* 1977                      overdracht van de kerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken

* 1992                      restauratie, waarbij onder meer een nieuwe vloer in de kerk wordt gelegd

* voorjaar 2012     grote opknapbeurt van zowel interieur als exterieur; onder meer aanbrengen nieuwe pleisterlaag