klik hier voor site: Stichting Oude Groninger Kerken

 

De Jacobuskerk in Feerwerd is net als veel andere kerken en kerkjes in Groningen eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken, waarbij het beheer van het kerkgebouw is gedelegeerd aan een plaatselijke commissie.

 

De stichting houdt al 35 jaar historische kerkgebouwen in de provincie Groningen in stand en bevordert de belangstelling ervoor. Zij heeft ruim 70 kerken in haar bezit. Groningen kent een groot aantal prachtige oude kerken en kerkterreinen die stuk voor stuk veel te vertellen hebben over de provincie en haar rijke geschiedenis.
De laatste vijfendertig jaar was het door gebrek aan financiële middelen steeds moeilijker om de kerkgebouwen te onderhouden; veel kerkgebouwen raakten hierdoor in verval. De oude Groninger kerken, met hun soms wereldbefaamde orgels en de bij de kerk behorende kerkhoven moeten behouden blijven. De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich sinds 1969 in om samen met donateurs en vrijwilligers dit onvervangbaar cultureel erfgoed te redden.

Om te zorgen dat de kerken in gebruik blijven, er draagvlak gecreëerd wordt voor het behoud van de gebouwen is een groot aantal ervan beschikbaar voor verhuur en culturele evenementen.