Cleveringa, Frouke Pieters

Datum overlijden: 28-09-1853
Echtgeno(o)t(e) van: Jakob Jakobs van der Laan

Kerk te Feerwerd
Grafaanduiding: 7

Locatie graf
Buiten de kerk

Grafschrift
Ter gedachtenis van JAKOB JAKOBS VAN DER LAAN, overleden den 3 Januarij 1827, in den ouderdom van 46 jaren, en van deszelfs echtgenoote FROUKE PIETERS CLEVERINGA overleden den 28 September 1853 in den ouderdom van 68 jaren.

Zerk: Liggende steen (hardsteen)
Afmetingen zerk: (lxbxh) 69,5x99x8
Type graf: Zandgraf

Toelichting
Graf 7 betreft een dubbelgraf van de echtelieden Jakob Jakobs van der Laan en Frouke Pieters Cleveringa.

Iconografie
Het grafschrift is omringd door een in zijn staart bijtende slang, de Ouroboros. Links- en rechtsboven is een vlinder afgebeeld.