In de kerk is slechts een loos front (dat moet verhullen dat de kerk geen orgel heeft.......) te zien uit de 17e eeuw.