Aldringa, Gerhart

Datum overlijden: 13-10-1604
Echtgeno(o)t(e) van: Meint Aldringa

Kerk te Feerwerd
Grafaanduiding: koor 5

Locatie graf
In de kerk

Grafschrift
ANNO 1604, DEN 13 OCTOBR, IS DE EDELE ERENTFESTE JONCKER GERHART ALDRINGA IN DEN HEREN GERUST.

Typografie
Latijns schrift met schreef
Letter verdiept, verheven

Zerk: zandsteen
Afmetingen zerk: (l x b) 210 x 107
Type graf: zerk, liggend
Datum inventarisatie: 07-11-2013

Toelichting
Op deze zerk ook teksten voor Meint Aldringa en Popco Aldringa. De afbeeldingen van de vier evangelisten is mogelijk een verwijzing naar het katholieke geloof.

Iconografie
Bovenaan de zerk een ronde cartouche met wapen. twee schilden met helm en helmdeken. Linker schild met wapen van Aldringa een adelaar met gespreide vleugels. Rechter scihild een wiel. Helmteken de adelaar van Aldringa. Onder het wapen vier vakken met in drie herdenkingsteksten. Een randschrift in Gotische schrift is niet te ontcijferen. Op de vier hoeken van de zerk kleine cartouches. linksboven een man met slang, rechtsboven een adelaar, rechtsonder een stier met vleugels, linksonder een leeuw met vleugels. Mogelijk afbeeldingen van de vier evalgelisten