Aldringa, Meint

Datum overlijden: 01-02-1614
Echtgeno(o)t(e) van: Gerhart Aldringa

Kerk te Feerwerd
Grafaanduiding: koor 5

Locatie graf
In de kerk

Grafschrift
ANNO 1614, DEN 1 FEB., IS DE EDELE VROWE MEINT ALDRINGA IN DEN HEREN ENTSLAPEN.

Typografie
Latijns schrift met schreef
Letter verdiept, verheven

Zerk: zandsteen
Afmetingen zerk: (l x b) 210 x 107
Type graf: zerk, liggend
Datum inventarisatie: 07-11-2013

Toelichting
Op de zerk staan tevens teksten voor Gerhart Aldringa en Popco Aldringa

Iconografie
Bovenaan de steen een wapen met twee schilden en een helm met helmdeken. Op het linker schild de adelaar van Aldringa op het rechter schild een wiel (wapen van Hendrix?). Als helmteken ook de adelaar van Aldringa. Onder het wapen vier vakken waarvan drie "beschreven". Een randschrift in Gotische schrif,t niet te ontcijferen. Op de vier hoeken van de zerk kleine cartouches. linksboven een man met slang, rexhtsboven een adelaar, rechtsonder een stier met vleugels, linksonder een leeuw met vleugels. Mogelijk afbeeldingen van de vier evalgelisten